طراحی وب

طراحی انواع وب سایت

شرکت طراحی وب سایت پردیس نت بر اساس نیاز بازار طراحی سایت ، محصولات بسیار کاربردی(طراحی وب سایت)و پیشرفته ای را تولید کرده است، وب سایت هایی که تیم ما ایجاد میکند با استفاده از جدید ترین تکنولوژی های طراحی وب برنامه نویسی و اجرا شده است. این بدان معناست که طراحی سایت، همراه با نرم افزارهای پردیس نت مکمل بسیار قدرتمندی برای ایجاد یک وب سایت خواهد بود. طراحی وب سایت در سالهای اخیر بسیار تغییر کرده است و این تغییرات باعث شده است که پردیس نت محصولات خود را در زمان بندی های مختلف بروزرسانی کند، همچنین امنیت در سایت بسیار مهم می باشد که این مطلب نیز در محصولات پردیس نت گنجانده شده است..

Customer Service

Service Facts

 • 1 Hour Response
 • 99.99% Uptime SLA
 • No Bandwidth Overages
 • Money Back Guarantee
 • Weekly Backups
 • Instant Activation

Hardware Facts

 • Enterprise Class Servers
 • RAID10 Storage
 • 2 Gigabit NIC
 • Hardware RAID
 • ECC Registered RAM
 • Redundant Power

Operating Systems

 • Ubuntu 10.04
 • Debian 6.0.2.1
 • FreeBSD 8.0/9.0
 • CentOS 5.4/5.5/6.0
 • Gentoo 201111
 • Windows Server 2008
Rapid Deployment

Rapid Deployment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Premium Network

Rackhost Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Rackhost Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

برو بالا

طراحی شده توسط واحد طراحی و توسعه پردیس نت